Ana içeriğe geç

Linux'ta Diskler Hakkında Bilgi Almak

Linux'ta sistem bilgilerini edinmek için kullanabileceğiniz pek çok araç mevcut. Bu yazıda, "diskler (HDD, SSD)" hakkında bilgi almak için kullanılabilecek bazı komutları inceleyeceğiz.

fdisk -l

fdisk -l komutu ile, sisteminizdeki diskleri ve bu disklerin partition bilgilerini listeleyebilirsiniz. Bu komut, "root" yetkileri gerektirir:

fdisk -l
[root@gnuadmin ~]# fdisk -l

Disk /dev/vda: 26.8 GB, 26843545600 bytes, 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000940fd

  Aygıt Açılış  Başlangıç   Bitiş BlokSayısı Kml Sistem
/dev/vda1  *    2048  52428766  26213359+ 83 Linux

Disk /dev/vdb: 0 MB, 477184 bytes, 932 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

parted

parted programının "print" opsiyonu ile, diskleriniz ve disklerinizin partition'ları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu komut, "root" yetkileri gerektirir:

parted print all
ali@zion:~$ sudo parted
GNU Parted 3.3
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print all                            
Model: ATA TOSHIBA-TR200 (scsi)
Disk /dev/sda: 480GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags: 

Number Start  End  Size  File system Name         Flags
 1   1049kB 538MB 537MB fat32    EFI System Partition boot, esp
 2   538MB  480GB 480GB                   lvm


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/vgubuntu-swap_1: 1028MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags: 

Number Start End   Size  File system   Flags
 1   0.00B 1028MB 1028MB linux-swap(v1)


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/vgubuntu-root: 479GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags: 

Number Start End  Size  File system Flags
 1   0.00B 479GB 479GB ext4

lsblk

lsblk komutu ile, sisteminizdeki blok aygıtlarını listeleyebilirsiniz:

lsblk
ali@gnuadmin:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0  0  30G 0 disk 
|-sda1         8:1  0 487M 0 part /boot
|-sda2         8:2  0  1K 0 part 
`-sda5         8:5  0 29.5G 0 part 
 |-debian--vg-root  254:0  0 28.6G 0 lvm /
 `-debian--vg-swap_1 254:1  0 980M 0 lvm [SWAP]
sdb           8:16  0  10G 0 disk 
|-sdb1         8:17  0  2G 0 part 
|-sdb2         8:18  0  2G 0 part 
`-sdb3         8:19  0  6G 0 part 
sr0          11:0  1 1024M 0 rom 

lsblk komutunun, çıktılarınızı özelleştirmenizi sağlayacak birçok opsiyonu bulunmaktadır. Aşağıdaki örnekte; partition'lar üzerindeki dosya sistemlerini (-f), ağaç yapısı olmadan (-l) ve aygıtların tam yolunu gösterecek şekilde (-p) bir listeleme yapılmıştır:

lsblk opsiyonları
ali@gnuadmin:~$ lsblk -flp
NAME             FSTYPE   FSVER  LABEL UUID                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
/dev/sda                                                    
/dev/sda1           ext2    1.0      986a4295-b3a9-4afb-8f01-40e9b1c42c2c  384.5M  13% /boot
/dev/sda2                                                   
/dev/sda5           LVM2_member LVM2 001    hdI0w3-jztQ-fWrB-y8Do-inaY-UO0e-NpfRZY        
/dev/sdb                                                    
/dev/sdb1                                                   
/dev/sdb2                                                   
/dev/sdb3                                                   
/dev/sr0                                                    
/dev/mapper/debian--vg-root  ext4    1.0      9d80b4d6-b4a8-4801-ad93-fd9458f1d84e   22.4G  15% /
/dev/mapper/debian--vg-swap_1 swap    1       ae4371ea-31db-4bb7-8927-8b4053d44036         [SWAP]

Linux'ta Disk Hakkında Detaylı Bilgi Alma

Eğer yukarıdaki komutların sağladığından daha fazla teknik bilgiye ihtiyacınız varsa, smartctl komutu size yardımcı olabilir. smartctl programı, Debian tabanlı sistemlerde, smartmontools paketi ile gelmektedir. smartctl, "root" yetkileri gerektirmektedir:

smartctl -a
ali@zion:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.13.0-40-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   TOSHIBA-TR200
Serial Number:  49JB8006KBSN
LU WWN Device Id: 5 8ce38e c01206376
Firmware Version: SBFA15.2
User Capacity:  480,103,981,056 bytes [480 GB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Rotation Rate:  Solid State Device
Form Factor:   2.5 inches
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:  Thu May 12 19:18:06 2022 +03
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
          was never started.
          Auto Offline Data Collection: Disabled.
Total time to complete Offline 
data collection:    (  30) seconds.
Offline data collection
capabilities:      (0x00)   Offline data collection not supported.
SMART capabilities:      (0x0003) Saves SMART data before entering
          power-saving mode.
          Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01) Error logging supported.
          General Purpose Logging supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 9 Power_On_Hours     0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    10573
 12 Power_Cycle_Count    0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    1912
167 Unknown_Attribute    0x0022  100  100  000  Old_age  Always    -    0
168 Unknown_Attribute    0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    0
169 Unknown_Attribute    0x0003  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
173 Unknown_Attribute    0x0012  187  187  000  Old_age  Always    -    0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    122
194 Temperature_Celsius   0x0023  071  053  020  Pre-fail Always    -    29 (Min/Max 13/47)
241 Total_LBAs_Written   0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    353920

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]

Selective Self-tests/Logging not supported

Linux'ta Disklerin UUID Bilgilerini Alma

blkid komutunu kullanarak, blok aygıtlarınızın özelliklerini listeleyebilirsiniz:

blkid
ali@gnuadmin:~$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="986a4295-b3a9-4afb-8f01-40e9b1c42c2c" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext2" PARTUUID="a422b442-01"
/dev/sda5: UUID="hdI0w3-jztQ-fWrB-y8Do-inaY-UO0e-NpfRZY" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="a422b442-05"
/dev/mapper/debian--vg-root: UUID="9d80b4d6-b4a8-4801-ad93-fd9458f1d84e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/mapper/debian--vg-swap_1: UUID="ae4371ea-31db-4bb7-8927-8b4053d44036" TYPE="swap"
/dev/sdb1: PARTUUID="830a162b-01"
/dev/sdb2: PARTUUID="830a162b-02"
/dev/sdb3: PARTUUID="830a162b-03"