Ana içeriğe geç

Can’t set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct

Debian tabanlı (Ubuntu, Mint, Kali, Pardus gibi) sisteminizde "can't set locale" hatası aldıysanız, bu dokümanı deneyebilirsiniz. Umarım yardımcı olur.

Debian, "locale"leri compile edilmemiş şekilde barındırır. Bu yaklaşım sayesinde, disk alanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. locale'ler kaynak kod olarak bulundurulduğundan ve birkaç taneden fazlasını kullanmayacağınız düşünüldüğünden, Debian bunları sizin derlemenizi ister:

Bu hatadan kurtulmak için, dpkg-reconfigure locales komutunu çalıştırın. Bu komut, size bir "TUI (Text User Interface)" açacak.

Buradaki adımları takip ettiğinizde, aşağıdakine benzer bir çıktı almanız beklenmektedir:

can't set locale
root@debian:~# dpkg-reconfigure locales
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
  LANGUAGE = "en_US:en",
  LC_ALL = (unset),
  LC_ADDRESS = "tr_TR.UTF-8",
  LC_NAME = "tr_TR.UTF-8",
  LC_MONETARY = "tr_TR.UTF-8",
  LC_PAPER = "tr_TR.UTF-8",
  LC_IDENTIFICATION = "tr_TR.UTF-8",
  LC_TELEPHONE = "tr_TR.UTF-8",
  LC_MEASUREMENT = "tr_TR.UTF-8",
  LC_TIME = "tr_TR.UTF-8",
  LC_NUMERIC = "tr_TR.UTF-8",
  LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Generating locales (this might take a while)...
 en_US.UTF-8... done
 tr_TR.UTF-8... done
Generation complete.
root@debian:~# man dpkg
root@debian:~# echo $LC_ALL
en_US.UTF-8
root@debian:~# echo $LANG
en_US.UTF-8
root@debian:~# echo $LC_NAME
tr_TR.UTF-8
root@debian:~# echo $LC_MEASUREMENT 
tr_TR.UTF-8
root@debian:~# echo $LC_TIME
tr_TR.UTF-8

Bu adımlar, "Can’t set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct" hatasını çözmenize yardımcı olacaktır.