Ana içeriğe geç

Shell'de Yardım Almak

Linux dünyasında temel olarak iki çeşit komut vardır: Internal ve external. Internal komutlar, shell'inizde yerleşik olarak bulunan fonksiyonlardır. External komutlar ise, sisteminizde kurulu olan programlardır.

Internal ve external komutların farkları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Linux'ta Internal Komut Yardımı

Internal komutlar, yani kabuk yerleşikleri ile ilgili yardım almak için kullanabileceğiniz farklı araçlar mevcut. Aşağıda, bu araçlarla ilgili örnekler bulacaksınız.

help Komutu

help komutu ile, shell komutları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. help komutadi şeklinde kullanabilirsiniz:

help eval
ali@gnuadmin:~$ help eval
eval: eval [arg ...]
  Execute arguments as a shell command.

  Combine ARGs into a single string, use the result as input to the shell,
  and execute the resulting commands.

  Exit Status:
  Returns exit status of command or success if command is null.

type Komutu

type komutu ile, çalıştıracağınız komutun tipini (internal veya external) öğrenebilirsiniz. Ayrıca aliaslarınız hakkında da bilgi edinebilirsiniz:

type komutu
ali@gnuadmin:~$ type cd
cd is a shell builtin
ali@gnuadmin:~$ type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ali@gnuadmin:~$ type touch
touch is /usr/bin/touch

Yukarıdaki çıktıdan anlaşılabileceği üzere; cd bir internal komut, touch bir external komut ve ls ise ls --color=auto şeklinde tanımlanmış bir alias.

Linux'ta External Komut Yardımı

External komutlar ile ilgili yardım almak için kullanabileceğiniz farklı araçlar mevcut. Aşağıda, bu araçlarla ilgili örnekler bulacaksınız.

which Komutu

which komutu, yazdığınız external komutun hangi path'ten çağrıldığını gösterir:

which komutu
root@gnuadmin:~# which ls
/usr/bin/ls
root@gnuadmin:~# which useradd
/usr/sbin/useradd
root@gnuadmin:~# which cd
root@gnuadmin:~# 

Yukarıdaki çıktıya göre; ls komutu /usr/bin/ls yolundaki programı çalıştırıyorken, useradd komutu ise /usr/sbin/useradd yolundaki programı çalıştırmaktadır. Bir internal komut olan cd ile ilgili herhangi bir çıktı üretilmediğine dikkat edin.

whatis Komutu

whatis komutu ile, kılavuz sayfalarından tek satırlık bilgi çekip komut hakkında bilgi edinebilirsiniz. Benzer şekilde, yapılandırma dosyaları hakkında bilgi edinmeniz de mümkündür. Aşağıdaki örnekte yer alan whatis resolv.conf dosyası, bu duruma bir örnektir.

whatis Komutu
root@gnuadmin:~# whatis whatis
whatis (1)      - display one-line manual page descriptions
root@gnuadmin:~# whatis polkit
polkit (8)      - Authorization Framework
root@gnuadmin:~# whatis resolv.conf
resolv.conf (5)   - resolver configuration file

man Komutu

Linux sistem yöneticilerinin en büyük kurtarıcılarından biri olan man komutu, sistemdeki kılavuz (manual) sayfalarını görüntülemenize olanak sağlayan bir araçtır.

man komutadi şeklinde kullanarak, komutlar hakkında yazılmış olan kılavuz sayfalarına erişebilirsiniz.

man komutu
NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
       do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
       do not list implied . and ..

    --author
       with -l, print the author of each file

    -b, --escape
       print C-style escapes for nongraphic characters